ENSIAPUKOULUTUS (DAN)

Basic Life Support = BLSD
Peruselintoimintojen ylläpito

DAN Basic Life Support ( BLSD) – kurssilla saat perustiedot ja taidot hätäensiavusta. Näitä ovat esimerkiksi ulkoinen verenvuoto, tukehtuminen, sokki, hengitysvaikeudet ja sydänpysähdys

DAN BLS-kurssi antaa valmiudet toimia oikein onnettomuustilanteen sattuessa. Kurssilla aiheina ovat mm:

• Onnettomuuspaikan tilannearvio ja selviytymisketju
• Hätäilmoituksen tekeminen
• Painelu- ja puhalluselvytys = PPE
• Kylkiasento
• Vierasesineen poisto hengitysteistä
• Ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
• Sokin ensiapu Peruselintoimintojen ylläpitämisen
• Defibrillaattorin käytön ensiaputilanteessa
• Defibrillaattorin hoidon ja huollon
• Tunnistamaan äkillisen sydänpysähdyksen varoitusmerkkejä

Kenelle? Kaikille sukeltaville ja ei-sukeltaville henkilöille

BLS on perusensiavun kurssi, joka vaaditaan muille kursseille pohjakoulutukseksi (vaihtoehtona SPR EA I)

Kurssi käy myös sukeltajaliiton sukellusturvallisuus-, kouluttaja- ja ohjaaja-kursseille vaadittavaksi ensiapukurssiksi

Kurssin kesto: 4-5 tuntia, sisältää teoriaopiskelun, käytännönharjoittelun ja kokeen

 

O2 First Aid
DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries
Sukellusonnettomuuksien happiensiavun peruskurssi

DAN happiensiapu kurssi (DAN Oxygen Provider Course) antaa perustiedot ja taidot mahdollisen sukellusonnettomuuden tunnistamiseen sekä hallintaan ja hapen käyttöön näissä tilanteissa. DAN; in tuoreimman sukellusonnettomuuksia koskevan tilaston mukaan vajaa 33% autetuista sukeltajista sai ensiapuna happea sukelluspaikalla, vain muutamat happea saaneista saivat suositusten mukaista lähes 100% happea. DAN sekä kaikki suuret kansainväliset sukellusorganisaatiot suosittelevat, että kaikki sukeltajat olisivat koulutettuja antamaan sukelluspaikalla 100% happea sukellusonnettomuus-tilanteissa Kurssilla aiheina ovat mm:

• Hapenannon merkitys erilaisissa sukellusonnettomuuksissa
• Sukellusvammojen tunnistaminen
• Hapenantolaitteen kasaaminen ja purkaminen
• Erilaisiin tilanteisiin soveltuvien välineiden liittäminen ja käyttö
• Hapenantolaitteen käyttö hapetettaessa joko tajuissaan olevaa tai tajutonta autettavaa

Kenelle? Kaikille sukeltajille

Pääsyvaatimus: BLS (tai SPR EA I tai vastaava)

Kurssin kesto: n. 4 tuntia, sisältää teoriaopiskelun, käytännön- harjoittelun ja kokeen

 

Advanced O2
DAN Advanced Oxygen First Aid
Sukellusonnettomuuksien happiensiavun jatkokurssi

Tämä jatko-ohjelma on suunniteltu opettamaan DAN;in happiensiapukurssin käyneille pakkosyöttönapillisen happiannostajan sekä elvytyspalkeen käyttöä autettaessa ei-hengittävää vammautunutta sukeltajaa

• Kurssilla aiheina ovat mm:
• Vähenevän paineen aiheuttamat sairaudet
• Hukkuminen ja ensiapu
• Muut sukellusonnettomuudet
• Muita sairauksia esim. sydänkohtaus ja astma
• Elvytys pakkosyöttönapillisella happiannostajalla
• Elvytys käyttäen paljetta

Kenelle? Kaikille sukeltajille

Pääsyvaatimus : BLS ( SPR EA I tai vastaava) + DAN Oxygen First Aid (Happiensiavun peruskurssi)

Kurssin kesto: n. 3 tuntia, sisältää teoriaopiskelun, käytännönharjoittelun ja kokeen

 

First Aid
Ensiapu

DAN First Aid, ensiapukurssi on BLS-kurssin ”lisäosa”, joka täydentää BLS-kurssilla opittuja taitoja myös ei-henkeäuhkaavien tilanteiden ensiapuun. Ohjelma yhdistää useat ensiaputekniikat pienten sekä vakavampien tapaturmien hoitamiseen. Kurssi sisältää mm:

• Vammojen arviointia
• Sairauden arviointi
• Lastoittaminen
• Erilaisten haavojen sitominen
• Vammautuneen henkilön siirtäminen
• Lämpötilan aiheuttamat hätätilanteet
• Muut tapaturmat ja sairaudet (myrkytykset)

Kenelle? Kaikille sukeltaville ja ei-sukeltaville henkilöille

Pääsyvaatimus: BLS (tai SPR EA I tai vastaava)

Kurssin kesto: 3-4 tuntia teoria, 5-6 tuntia käytännönharjoittelu ja koe

HINNASTO
sis. ALV 24 %

  • Basic Life Support = BLSD Peruselintoimintojen ylläpito 100 €
  • First Aid Ensiapu 140 €

Yhdistelmäkurssit:

  • BLSD+O2 First Aid Sukellusonnettomuuksien happiensiavun peruskurssi 120 €
  • BLSD+O2 First Aid+ Advanced O2 140 €
Translate »

Pin It on Pinterest

Share This